Kunnanhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

- tilinpäätöksen 2019 näkymät

Päätös

Tilinpäätöksestä tulee arviolta 200 000 - 300 000 euroa alijäämäinen.

Kunnanviraston väistötilavaihtoehtoja selvitetään seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.