Kunnanhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Käsiteltiin alustavasti tulevaa säästöohjelmaa. Seuraavassa kokouksessa tulee olla myös sosiaalitoimesta säästöesityksiä.

Tiedoksi

Sirpa Kunnas

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.