Kunnanhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan palkkaaminen 31.5.2021 asti

AurDno-2020-329

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Auran vapaa-aikatoimi on hakenut ja sille on myönnetty lukuvuodeksi 2020-21 Aluehallintoviraston myöntämää valtionavustusta 9.000 euroa lasten ja nuorten paikallisen harrastustoimintaan. Avustus voi kattaa enintään 90 % suunnitellun toiminnan kokonaiskuluista. Raportointivaiheessa kyseisen toiminnan kustannuspaikalla hyväksyttäviä kustannuksia tulee olla kuluja vähintään 10 000 euroa.

Avustettavaan toimintaan tulee palkata osa-aikainen työntekijä tai työntekijöitä nuoriso-ohjaajaksi 31.5.2020 asti. Ohjaukseen käytettävä työaika on avustettavassa toiminnassa maksimissaan yhteensä 15,5 h/vko. Vapaa-aikasihteeri tekee tarvittaessa muutoshakemuksen aluehallintovirastoon, mikäli ilmenee muutostarpeita esim. tarvittaessa kohderyhmän muuttaminen tai toimintojen sisällölliset muutokset. Avustus tulee käyttää 31.5.2021 mennessä.

Avustettavaan toimintaan palkattava/t nuoriso-ohjaaja/t ohjaa viikoittain alle 18-vuotiaille suunnattuja toimintoja seuraavasti:

- Kv-Klubi (kansainvälisyyskerho) 2h
- 5.-9.-luokkalaisille suunnatut Klubit (monitoimikerho) 2h
- Mediakerho 1,5h
- Pelikerho 12-18-vuotiaille 4h

Liitteinä hakemus avustuksesta, jossa tarkemmat kuvaukset toiminnoista ja aluehallintoviraston päätös.

Palkkaluokka: 02VAP060 TVA 1, 2.080 €/kk. Hankenumero 355 ja kustannuspaikka 3261.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää luvan palkata valtionavustuksella tuettavaan toimintaan osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan tai nuoriso-ohjaajia 31.5.2021 asti, yhteensä maksimissaan 15,5h /viikko työajalla.

Päätös

Päätöehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Marjaana Tamminen, Maija-Liisa Sibakow, Arja Kima