Kunnanhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Talouden toteuma tammi-kesäkuulta 2020

AurDno-2020-339

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan toimintatuotot ovat toteutuneet vuoden ensimmäisen puoliskon aikana 42 prosentilla talousarvioon verrattuna. Tuotoista vuokratuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, muissa tuotoissa on alenemaa normaalin laskututusrytmin sekä Koronaviruspandemian vuoksi. Erityisesti viruspandemian vaikutukset näkyvät päivähoitomaksujen niukkana kertymisenä, koska kunta vapautti asiakkaita maksuista mikäli päivähoitopalvelua ei käytetty pandemian vuoksi.

Käyttötalouden menot ovat toteutuneet  49 %:lla. Erikoissairaanhoidon menot ovat ylittyneet alkuvuoden osalta kahdella prosentilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat ennakoimattomia, eikä koko vuoden toteumasta voida vielä tietää. Kunnan omaan sosiaalitoimeen on tulossa noin miljoonan euron ylitykset tälle vuodelle yllättävien ostopalvelujen vuoksi.

Tuloverot ovat toteutuneet Kornaviruspandemiasta ja alkuvuoden hyvin synkistä arvioista huolimatta 51 %:lla, yhteensä 7,2 M eurolla. Sen sijaan yhteisöverojen tuotto on jäänyt alle arvioidun totetuman ollessa 43 %, 276 000 euroa. Kiinteistöverot tilitetään kunnille myöhemmin syksyn aikana. Valtionosuudet ovat kertyneet 52 %:lla talousarvioon arvioidusta, yhteensä 3,3 miljoonaa euroa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kunnan taloudessa menisi Koronaviruspandemiasta huolimatta kohtuullisesti, mutta sosiaalitoimen kustannukset aiheuttavat kunnan taloudelle mittavia haasteita.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee talouden tilanteen tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.