Kunnanhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Täyttöluvat kouluille

AurDno-2020-337

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kirkonkulman koululta on luokanopettaja irtisanoutunut ja siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen. Koulu on toiminut kolmeopettajaisena opettaen alakoulun yhdysluokkia 1-2, 3-4 ja 5-6. Irtisanoutuneen opettajan opetusvelvollisuuteen on kuulunut teknisen työn opetus. Kunnanhallitus on päättänyt, että kouluverkkoselvitys tehdään vuoden 2021 alkuun mennessä. Tässä vaiheessa on perusteltua täyttää vapautunut opettajan virka lukuvuoden loppuun asti määräaikaisena. Hallintojohtaja on antanut tehtävään kuukauden täyttöluvan ajalla 10.8. - 9.9.2020.

Yhtenäiskoululta on irtisanoutunut erityisluokan koulunkäynnin ohjaaja, jonka tilalle tarvitaan uusi resurssi. Alakoulun piennennettyyn ryhmään tarvitaan myös henkilökohtainen avustaja 20 tuntisella työajalla lukuvuodeksi 2020 - 2021. Tilanne katsotaan uudelleen seuraavalle lukuvuodelle. Lisäksi kunta on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta resurssiopettajan palkkaukseen lukuvuodelle 2020- 2021 yhteensä 38 000 euroa. Tämä paikka tulee tarpeeseen ja sen avulla saadaan merkittäviä säästöjä sijaiskustannuksissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan Kirkonkulman koulun opettajan virkaan ajalle 10.9.2020 - 4.6.2021. Lisäksi hallitus myöntää täyttöluvat yhtenäiskoululle resurssiopettajan tehtävään ajalle 10.8.2020 - 4.6.2021, henkilökohtaisen avustajan tehtävään ajalle 12.8.2020 - 4.6.2021 viikkotuntimäärällä 20 sekä koulunkäynnin ohjaajan tehtävään ajalle 10.8.2020 - 4.6.2021 viikkotuntimäärällä 33 tuntia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaisa Olari, Ville Kouki, Maija-Liisa Sibakow, Arja Kima

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.