Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Hanke Kirkonkulman koulun luistelualueen asfaltoimiseksi

AurDno-2018-120

Perustelut

Kirkonkulman kyläyhdistys ry on hakenut ja saanut Leader-rahoitusta Kirkonkulman koulun kaukalon asfaltoimiseksi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 19 060 euroa, josta kyläyhdistyksen omarahoitusosuus on 30 %. Omarahoitusosuudesta osa voi muodostua talkootyöstä. Koska hankkeen tukirahoituksen maksatus tapahtuu merkittävästi toteumien jälkeen, kyläyhdistys tarvitsee hankkeen toteuttamiseksi rahoitusta. Auran kunta on aiemman käytännön mukaan toiminut yhdistysten hankkeiden lainojen takaajana. Lainamäärä olisi tässä tapauksessa 15 000 euroa. Kirkonkulman kyläyhdistys ry:n kirje on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 15 000 euron omavelkaisen takauksen Kirkonkulman kyläyhdistys ry:lle Kirkonkulman kaukalon asfalvointi-hankkeen toteuttamiseksi. Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtajan hyväksymään lainan ehdot ennen takaussitoumuksen allekirjoittamista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.