Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Lastenhoitajan opintovapaan sijaisuuden täyttölupa

AurDno-2018-167

Perustelut

Lastenhoitaja on anonut työvapaata opintovapaan vuoksi ajalle 13.8.2018 - 31.3.2019. Koska kunnan kaikki varhaiskasvatuspaikat ovat täynnä, tarvitaan tehtävään sijainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan lastenhoitajan opintovapaan sijaisuuteen ajalle 13.8.2018 - 31.3.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.