Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Lastentarhanopettajien täyttöluvat

AurDno-2018-149

Valmistelija

  • Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajista kolme on irtisanoutunut toukokuun aikana. Näistä irtisanoutuneista kaksi on toiminut oman yksikkönsä vastaavana lastentarhanopettajana. Vastaavan lastentarhanopettajan tehtävänä on vastata oman yksikkönsä pedagogisesta toiminnasta ja arjen sujumisesta. Samoin vastaava lastentarhanopettaja on toiminut varhaiskasvatuksen kehittämisryhmässä, jonka tehtävänä on kunnan varhaiskasvatuksen suunnittelu, kehittäminen ja arviointi yhdessä varhaiskasvatuspäällikön kanssa. Viranhaltijapäätöksiä vastaava lastentarhanopettaja ei ole voinut tehdä, koska kyseessä on työsuhde. Pääskynpesän vastaava lastentarhanopettaja on myös sijaistanut varhaiskasvatuspäällikköä tarvittaessa. Tällöin hänelle on pitänyt tehdä erillinen virkamääräys.

Päiväkotiyksikössä tarvitaan oma lähiesimies vastaamaan pedagogisesta toiminnasta, henkilöstön riittävyydestä ja työhyvinvoinnista sekä huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Lähiesimies toimii tarvittaessa varhaiskasvatuspäällikön sijaisena. Työpsykologin mukaan esimiestyön onnistumisen edellytyksenä on oikea määrä suoria alaisia. Tämän hetken tilanteessa, jossa varhaiskasvatuspäälliköllä on 40 suoraa alaista, ei esimerkiksi kehityskeskustelujen pitäminen riittävän hyvin ole mahdollista. Työpsykologin suosittelema suorien alaisten enimmäismäärä esimiestä kohden 20. Palkkausero yksikönjohtajan ja kahden vastuullisen lastentarhanopettajan tilanteessa olisi 115 euroa kuukaudessa siten, että yhden vastaavan lastentarhanopettajan viran malli tulisi halvemmaksi ja hänelle voisi osoittaa vastuullisempia tehtäviä.

Kunnan omat päiväkotipaikat on näillä näkymin täynnä myös syksyllä 2018 ja klo 18 jälkeen tapahtuvan varhaiskasvatuksen tarve näyttäisi lisääntyvän, joten lastentarhanopettajien toimien täyttäminen on välttämätöntä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan:

- kahteen lastentarhanopettajan toimeen 15.8.2018 lukien ja

- vastaavan lastentarhanopettajan virkaan 1.8.2018 lukien.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.