Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Talouden tilanne 04/2018 (lisäpykälä)

AurDno-2018-176

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Talouden toteuma huhtikuun loppun mennessä on valmistunut. Kunnan toimintatuotot ovat toteutuneet prosentilla 31,20. Toimintakulut ovat toteutuneet prosentilla 32,30. Verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet hieman arvioitua paremmin. Kunnan talouden näkymissä on merkittävää, että erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet huhtikuussa jo yli 18 prosenttia talousarvioon arvioidusta. Sairaanhoitopiiri tasaa laskutuksensa syksyllä, jolloin kunnalle on tulossa merkittäviä lisälaskuja alkuvuoden käytön perusteella. Kunnan tuloslaskelma huhtikuun lopusta on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.