Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Täyttöluvat kotihoitoon

AurDno-2018-158

Valmistelija

  • Ulla-Maija Haapalainen, ulla-maija.haapalainen@aura.fi

Perustelut

Täyttölupa tarvitaan vastaavan sairaanhoitajan myönnettyyn opintovapaaseen 1.8.-31.12.2018 ja lähihoitajan myönnettyyn hoitovapaan sijaisuuteen ajalle 24.7.-31.12.2018. Täyttölupapyynnöt tulisi myöntää kyseisiin sijaisuuksiin kotihoidon toiminnan ja sujuvuuden takaamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvat sijaisuuksiin edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.