Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Varhaiskasvatuksen palvelusetelimäärärahan ylitys

AurDno-2018-99

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi

Perustelut

Talousarviossa vuodelle 2018 on hyväksytty varhaiskasvatuksen palveluseteleihin 500 000 euroa. Palveluseteleitä on maksettu tammi-maaliskuussa yhteensä 187 332,95 euroa. Huhtikuun palvelusetelien summa on 64 560,60 euroa. 1.1.-30.4.2018 palvelusetelimäärärahaa on käytetty yhteensä 251 893,55 euroa. Palveluseteleitä maksetaan keskimäärin n. 63 000 euroa/kk, joten talousarviossa varattu määräraha ei tule riittämään koko vuodeksi. Oman toiminnan varhaiskasvatuspaikat ovat tällä hetkellä täynnä, joten perheille on tajottava yksityistä vaihtoehtoa palvelusetelillä.

Lisämäärärahaa varhaiskasvatuksen palveluseteleihin tarvitaan 230 000 euroa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi varhaiskasvatuksen palvelusetelien määrärahan korottamista 230 000 eurolla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta päätti, että varhaiskasvatuspäällikkö selvittää koko kunnan varhaiskasvatuksen toiminnan ja budjetin ylityksen seuraavassa lautakunnan kokouksessa.

Perustelut

Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten lukumäärä on noussut viime syksyn talousarvion laadintatilanteesta. Taustalla vaikuttaa mm. Auran parantunut työllisyystilanne. Lisäksi vuoden 2018 talousarvio laadittiin erittäin kireäksi, eikä mihinkään kustannuspaikkaan jätetty ns. löysää, vaan rahat jaettiin pikemminkin toivoen, ettei rahaa kuluisi mihinkään enempää kuin on arvioitu. Palvelusetelistä on tullut Auran varhaiskasvatuksessa suosittu, kun uusi palveluntarjoaja on aloittanut viime vuoden elokuussa toimintansa. Kunnan päiväkotipaikat on tällä hetkellä täytetty. 31.5.2017 kunnan varhaiskasvatuksessa oli asiakkaana 240 lasta, joista 49 alle 3-vuotiaita. 31.5.2018 varhaiskasvatuksessa on 268 lasta, joista 62 on alle 3-vuotiaita. Eli vuoden takaiseen verrattuna lapsia on 28 enemmän (näistä 13 alle 3-vuotiaita). 31.5.2017 meillä oli myös kaksi perhepäivähoitajaa enemmän kuin tämän päivän tilanteessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että varhaiskasvatusken palveluseteliin myönnetään talousarvioon lisärahoitusta 240 000 euroa vuodelle 2018. Samalla kunnanhallitus edellyttää, että sivistytoimi hakee loppuvuodeksi kustannussäästöä muista kustannuspaikoista mahdollisuuksien mukaan.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle ja kunnanhallitus päätti pyytää varhaiskasvatuspäällikköä selvittämään varhaiskasvatuksen tilannetta ja palvelusetelimäärärahan ylitystä seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.