Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Elokuun taloudellinen tilanne

AurDno-2020-431

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Elokuun lopun taloudellinen tilanne näyttää kunnassa kokonaisuutena hyvältä. Verotuloissa on parin prosentin alenema talousarvioon verrattuna. Verotulot kertyivät arvion mukaisesti vuoden alkupuoliskon Koronasta huolimatta. Elo- ja syyskuun verotulotilitykset sen sijaan ovat olleet niukat, 200 000 - 400 000 euroa normaalia pienemmät. Tulojen niukkuus rupeaa näkymään tuloslaskelmassa vasta varsinaisesti syyskuun jälkeen heiketen loppuvuotta kohti. Valtionosuuksia on kunnalle tilitetty kolme prosenttia yli talousarvioon arvioidusta. Valtiovarainministeriö on ohjannut kunnille Koronatukea tälle ja ensi vuodelle yhteensä viisi miljardia euroa osin yhteisöveron jako-osuuden muutoksilla sekä valtionosuuslaskennan kautta. Auran kunnalle on valtiovarainministeriön uusimman tiedotteen mukaan tulossa Koronatukea tänä vuonna 200 euroa asukasta kohden ja ensi vuodelle 51 euroa asukasta  kohden.

Käyttömenojen toteumassa näkyy tiukan talouden pidon vaikutus. Aineita, tarvikkeita ja palveluita on saanut kesäkuun jälkeen ostaa vain välttämättömissä tilanteissa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on käytetty elokuun lopussa noin 60 % koko vuoden arvioidusta rahamäärästä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee elokuun taloudellisen tilanteen tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.