Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Erityisluokanopettajan sijaisuus

AurDno-2020-427

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Yhtenäiskoulussa on tulossa tarvetta 25.11.2020-5.6.2021 erityisluokanopettajan viransijaiselle perhevapaan ajaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan erityisluokanopettajan perhevapaan sijaisuuteen ajalle 25.11.2020-5.6.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ville Kouki, Maija-Liisa Sibakow, Arja Kima

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.