Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Jyty ry:n pyyntö

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24