Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Päätettiin tarjota Senaatti-kiinteistölle maksimissaan 6000 euroa Aurajoen rautatiesillan viereisistä alueista.

 

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat