Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan palkkaaminen 31.5.2020 asti

AurDno-2019-317

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi
  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi
  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran vapaa-aikatoimi on hakenut ja sille on myönnetty lukuvuodeksi 2019-20 Aluehallintoviraston myöntämää valtionavustusta 9.300 € lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan kehittämiseen. Avustus voi kattaa enintään 90 % suunnitellun toiminnan kokonaiskuluista. Raportointivaiheessa kyseisen toiminnan kustannuspaikalla hyväksyttäviä kustannuksia tulee olla kuluja vähintään 10 333,33 euroa.

Avustettavaan toimintaan tulee palkata osa-aikainen työntekijä tai työntekijöitä nuoriso-ohjaajaksi 31.5.2020 asti. Suunnitteluun ja ohjaukseen käytettävä työaika on avustettavassa toiminnassa on yhteensä n. 17,5h/vko. Vapaa-aikasihteeri tekee tarvittaessa muutoshakemuksen aluehallintovirastoon, mikäli ilmenee muutostarpeita esim. tarvittaessa kohderyhmän muuttaminen tai toimintojen sisällölliset muutokset. Avustus tulee käyttää 31.5.2020 mennessä.

Avustettavaan toimintaan palkattava/t nuoriso-ohjaaja/t suunnittelee ja ohjaa viikottain alle 18-vuotiaille suunnattuja toimintoja seuraavasti:
- Kv-Klubi (kansainvälisyyskerho) sis. mahdolliset tutustumisretket
- 5.-9.-luokkalaisille suunnatut Klubit (monitoimikerho)
- Mediakerhot
Palkkaluokka: 02VAP060 2.050 €/kk.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää luvan palkata valtionavustuksella tuettavaan toimintaan osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan tai nuoriso-ohjaajia 31.5.2020 asti, yhteensä 17,5h /viikko työajalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Marjaana Tamminen, Maija-Liisa Sibakow

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat