Kunnanhallitus, kokous 13.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että kunnan siirtyessä kokonaan sähköiseen kokouskäytäntöön kunnanhallitukselle hankitaan työvälineiksi kannettavat tietokoneet. Muihin toimielimiin hankitaan pienempiä peruskannettavia.

Kunnanhallitus tapasi Yhtenäiskoulun uuden rehtorin Ville Koukin. Rehtorin esittäytymisen jälkeen keskusteltiin koulun resursseista ja kehittämisestä.

Kunnanhallitus tapasi työsuojeluvaltuutettu Riku Mannin hänen hallitukselle toukokuun lopussa lähettämänsä kirjeen johdosta. Keskusteltiin opettajakunnan työhyvinvoinnista ja työsuojelun roolista.

 


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.