Kunnanhallitus, kokous 13.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tilintarkastusvalintaesitys

AurDno-2018-184

Valmistelija

  • Juho Karisaari, juho.karisaari@aura.fi

Perustelut

Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä valtuustokausittain. Ehdotuksen kuntayhtymän tilintarkastajasta tekee vuosiksi 2017-2021 valittu tarkastuslautakunta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuosiksi 2018-2021 tilintarkastusyhteisöksi valitaan entisin ehdoin BDO Audiator Oy.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.