Kunnanhallitus, kokous 13.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2017

AurDno-2018-156

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Auran kunta ostaa sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratos sosiaalipalvelut Oy:ltä. Palvelu sisältää asiakkaiden neuvonta- ja ohjauspalvelun, avustamisen muistutusasioissa ja tiedottamisen asiakkaiden oikeuksista. Lisäksi sosiaaliaiamiestoiminnan tavoitteena on toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Laissa (L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista) säädetään sosiaaliasiamiehen tehtävistä (§ 24), joista yksi on seurata asiakkaiden ja oikeuksien aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Sosiaaliaiamiehen raportti on esityslistan liitteenä.

Sosiaaliasiamiehen raportin mukaan sosiaaliasiamiehelle tuli Aurasta yhteensä 8 yhteydenottoa toimintavuoden 2017 aikana (v. 2016  3 yhteydenottoa). Yhteydenotot koskivat vammaispalveluja (3), lastensuojelua (1) ja palveluasumista (1). Eniten yhteydenottoja on ollut vammaispalveluissa. Yhteensä yhteydenottoaja sosiaaliasiamieheen Aurasta on ollut noin 2 kpl tuhatta asukasta kohden (vuonna 2016 1,25 kpl tuhatta asukasta kohden). Kaikkien Merikratoksen asiakaskuntien yhteydenottojen mediaani oli 2,5 eli Auran yhteydenottojen määrä on samassa suhteessa. 

Vuonna 2017 tehtiin yksi sosiaalihuollon asiakaslain mukainen muistutus Auran kunnalle, joka muistutus koski yksityistä palveluasumista. Sosiaalihuoltoa koskevia oikaisuvaatimuksia tehtiin perusturvalautakunnalle 4 kappaletta (vuonna 2016 10 kappaletta).

Raportin mukaan "Sosiaaliasiamiehen tietoon ei ole Auran sosiaalihuollon asiakkaiden aseman ja oikeuksien suhteen mitään hälyttävää".

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi sosiaaliasiamiehen raportin vuodelta 2017 tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleeen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen raportin tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.