Kunnanhallitus, kokous 13.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Täyttölupahakemus hoitoapulaisen toimeen

AurDno-2018-157

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kunnanhallitus on vahvistanut 22.01.2018 vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeissa on päätetty täyttölupamenettelystä avoimeksi tulevia vakansseja täytettäessä.Palvelutalo Auran Hoivakodin hoitoapulainen on jäämässä eläkkeelle ja hän on irtisanoutunut toimestaan siten, että viimeinen työssäolopäivä on 31.12.2018.

Hoivakoti on 15-paikkainen ympärivuorokautista tehostettua asumispalvelua antava yksikkö. Hoivakodin asumispaikoista 2 on varattu lyhytaikaista hoitoa varten. Asukkaat ovat runsaasti hoitoa tarvitsevia. Toimintakykymittari RAVA on arvoltaan 4 (maksimi on 5) lähes jokaisen asukkaan kohdalla. Hoivakodin työntekijät ovat vastaava sairaanhoitaja (1), perushoitaja (1), lähihoitajat (7) ja hoitoapulainen (1). Työntekijöitä on yhteensä 10. Hoivakodin henkilöstömitoitus on 0,60. Valtakunnallinen vähimmäismitoitus ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa on 0,6-0,7. Mitoitukseen on huomioitu hoitoapulaisen työpanoksesta 0,50 hoitotyöhön. Hoitoapulaisen työtehtäviin kuuluu esimerkiksi asukkaiden aamupalatarjoilusta huolehtiminen (kahvinkeitto, aamupalakärryn hakeminen keittiöstä, aamupalan annostelu asukkaille, asukkaiden syöttämiseen osallistuminen, valmiiksi jaettujen lääkkeiden antoon osallistuminen, keittiön siistiminen aamupalan jälkeen, pöydät ja tiskit); lounastarjoilusta huolehtiminen ja asukkaiden ruokailussa avustaminen (lounaskärryjen kuljetus keittiöltä ja takaisin jne.), huoneiden ja yleisten tilojen siivous; asukkaiden hoitotyöhön osallistuminen avustavana työntekijänä. 

Hoivakoti on ympärivuorokautisen hoidon yksikkö.Työt toteutetaan kolmivuorotyönä siten että öisin on töissä yksi työntekijä.  Hoitoapulainen tarvitaan avustaviin hoitotyön tehtäviin ja siivouksen sekä ateriapalveluiden toteuttamiseen.Hoitoapulainen työskentelee päivätyössä maanantai-perjantai.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

 Perusturvalautakunta päättää  pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa palvelutalo Hoivakodin hoitoapulaisen vakanssin täyttämiseen 01.01.2019 lukien toistaiseksi.

Hoitoapulaisen toimen täyttäminen on välttämätöntä, jotta avustavat hoitotyön tehtävät, ateriapalvelu ja siivous tulee hoidetuksi. Hoitoapulaisen työajasta puolet

lasketaan hoitotyöhön, jolloin hoitotyön mitoitus on 0,60.

Päätös

Perusturvalautakunta pyytää täyttölupaa palvelutalo Hoivakodin hoitoapulaisen vakanssin täyttämiseen 01.01.2019 lukien. Hoitoapulaisen toimen täyttäminen on välttämätöntä, jotta talon siivous ja tukipalvelutehtävät tulevat hoidetuiksi. Lisäksi hoitoapulaisen työajasta puolet voidaan laskea mukaan hoitotyön mitoitukseen, jolloin mitoitus on 0,6.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan hoitoapulaisen toimeen toistaiseksi 1.1.2019 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sirpa Kunnas, Maija-Liisa Sibakow, Henriikka Laine

Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.