Kunnanhallitus, kokous 21.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Jyty ry:n ilmoitus luottamusmiehistä

AurDno-2020-546

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Jyty ry on ilmoittanut kunnanhallitukselle 9.12.2020 sähköpostillaan, että Auran kunnassa ajalla 2021 - 2023 pääluottamusmiehenä toimii Silja Aalto ja varapääluottamusmiehenä Maija-Liisa Sibakow.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoituksen tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.