Kunnanhallitus, kokous 21.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Seuraava kokous pidetään 11.1.2021.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.