Kunnanhallitus, kokous 21.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Täyttölupa kirjastovirkailijan tehtävään

AurDno-2020-417

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kirjastossa on kirjastoalan ammattilaisia yhteensä 2,4 henkilötyövuotta hoitamassa kaikkia kirjaston tehtäviä. Vahvuuteen kuuluvat kirjastotoimenjohtajan 40 %:n työpanoksen lisäksi kirjastonhoitaja ja kirjastovirkailija, joista jälkimmäinen on irtisanoutunut siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. KIrjaston kehittämisen ja ammatillisen osaamisen turvaamiseksi kirjastovirkailijan tehtävä on välttämätöntä täyttää ammattilaisella. KIrjastovirkailijan tehtäviin kuuluvat asiakas- ja tietopalvelu, kirjastopalveluiden tuottaminen,  kokoelmien hoito, uusien työntekijöiden ja harjoittelijoiden perehdyttäminen, kirjaston toiminnasta tiedottaminen, tapahtumatuotantoon osallistuminen sekä muiden työntekijöiden sijaistaminen tarvittaessa. Hän vastaa erityisesti lasten ja nuorten kirjastopalveluista ja niiden kehittämisestä.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa tai opistoasteista tutkintoa taikka ammatillista perustutkintoa. Tehtävän hinnoittelutunnus on 02KIR050 ja tehtäväkohtainen palkka 2208,22 euroa kuukaudessa. Koska kirjasto palvelee asiakkaitaan myös iltaisin, on virkailijalla oltava mahdollisuus hoitaa myös iltavuoroja sekä pystyttävä työskentelemään kirjastossa yksin.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan kirjastovirkailijan tehtävään toistaiseksi 2.11.2020 alkaen. Samalla hallitus myöntää sijaiselle täyttöluvan siihen saakka kun kirjastovirkailijan tehtävä on täytetty ja uusi henkilö on aloittanut tehtävässään. Sijaisuuden määräaikaisuuden peruste on keskeneräinen rekrytointiprosessi. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että sijaiselle annetaan täyttölupa vuoden loppuun asti. Vakituisen tehtävän täyttölupaan liittyviä seikkoja selvitetään lisää, minkä jälkeen asia käsitellään uudelleen.

Perustelut

Asia jätettin lokakuun kokouksessa pöydälle, koska haluttiin tietää päätöksenteon pohjaksi, mitä Pöytyän kunta aikoo tehdä säästöohjelmassaan mainitulle kirjastonjohtajasopimukselle. Selvää vastausta ei ole Pöytyältä saatu. Käytännössä kahdella henkilöllä koko kirjaston pyörittäminen on haavoittuvaa ja haastavaakin omatoimikirjastosta huolimatta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan kirjastovirkailijan tehtävään 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Laila Uusitalo, Maija-Liisa Sibakow, Arja Kima

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.