Kunnanhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Kunnan taloudellinen tilanne koronaviruspandemian vuoksi

AurDno-2020-301

Perustelut

Kunnan menot ovat kasvassa kovaa vauhtia koronaviruspandemian vuoksi, mutta samaan aikaan tulot ovat kääntyneet laskuun. Valtionosuudet kertyvät arvion mukaisesti, mutta Auran kunnalle tärkeämpi tulojen muoto verotulot ovat laskussa. Kaikki tilivelvolliset on jo velvoitettu miettimään oman työpisteensä osalta säästöjä tämän vuoden lopulle sekä kahdelle seuraavalle vuodelle. Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 8.6.2020 § 102 vuoden 2021 talousarviolle raamiksi vuoden 2019 tilinpäätöksen tason. Tämä tulee olemaan haastava tavoite, eikä siihen päästä miettimättä palveluiden järjestämistä uusin keinoin tai laskematta palvelutasoa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. että vuosien 2020-2022 osalta toimialat etsivät kaikki mahdolliset säästökohteet toiminnassaan,
  2. asettaa loppuvuodelle hankintakiellon kaikille ei välttämättömille tavaroille ja palveluille sekä
  3. velvoittaa johtoryhmän laatimaan talouden tasapainottamisohjelman niin, että se voidaan hyväksyä kunnanvaltuustossa 31.8.2020 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Esimiehet

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.