Kunnanhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Ei ollut muita kirjattavia asioita.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.