Kunnanhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Täyttölupa kotihoitoon

AurDno-2020-254

Valmistelija

  • Ulla-Maija Haapalainen, ulla-maija.haapalainen@aura.fi

Perustelut

Kotihoidon työntekijöille on myönnetty osittaista hoitovapaata seuraavasti: Lähihoitaja Marika Salminen 1.8.2020-31.7.2021, sairaanhoitaja Liisa Kiskonen 1.8.2020-31.7.2021 ja lähihoitaja Katja Karjalainen 10.8.-31.12.2020. Kaikki tulevat tekemään 30 tuntista viikkoa. Lisäksi lähihoitaja Paula Antikaiselle on myönnetty lyhennettyä työaikaa ajalle 1.8.-24.1.2021 saakka. Lyhennetty työaika on 30 tuntia viikossa.

Kotihoidon työ on jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden menestyksellinen hoitaminen vatii yhä enemmän välitöntä työaikaa käytettäväksi asiakkaan hoitoprosessin toteutumiseksi. Omahoitajuuden tulee korostua entisestään asiakkaiden hoidon ja huolenpidon tarpeissa sekä hoidon jatkuuvudessa.

Kotihoito hakee neljän osa-aikaisen hoitajan työpanoksen vajaukselle täyttölupaa siten, että heidän vajaata työaikaansa korvaisi yksi kokoaikainen, määräaikaisessa työsuhteessa oleva lähihoitaja ajalla 1.8.2020-24.1.2021.

Kunnanhallitusta pyydetään huomioimaan myös se, että kotihoidon kaksi työntekijää (sairaanhoitaja ja lähihoitaja) tulevat jäämään äitiyslomalle lokakuun alussa. Mikäli kunnanhallitus myöntää nyt haetun täyttöluvan lähihoitajan tehtävään myönnetään, tarkoituksena on ettei tulevaan lähihoitajan äitiyslomasijaisuuteen tarvitsisi hakea täyttölupaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kotihoidon lähihoitajien sijaisuuksiin alkaen 1.8.2020 korkeintaan lokakuussa alkavan lähihoitajan äitiysloman loppuun asti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ulla-Maija Haapalainen, Arja Kima, Maija-Liisa Sibakow

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.