Kunnanhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Täyttölupa opettajien palkkaukseen

Perustelut

OKM on myöntänyt kunnalle 52 000 euroa erityisavustusta vuoden 2021 loppuun asti opettajien ja avustajien palkkaukseen. Kunnan omarahoitusosuus on 10 400 euroa. Avustus tulee käyttää uuden toiminnan kehittämisen palkkakuluihin. Ajatuksena on ollut käyttää rahaa erityisopetuksen ja oppilaiden tukemisen kehittämiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan yhdelle resurssiopettajalle ja erityisopettajalle lukuvuodeksi 2020 - 2021.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Tiedoksi: Ville Kouki, Kaisa Olari, Maija-Liisa Sibakow, Arja Kima


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.