Kunnanhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Yrittäjien kuntabarometri 2020

AurDno-2020-308

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Kuntabarometri -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Suomen Yrittäjien yhdeksäs Kuntabarometri-kysely (ent. Elinkeinopoliittinen mittaristokysely) toteutettiin yhteistyössä IROResearchin kanssa 16.2.–13.5.2020 sähköposti-informoituna internet-kyselynä. Auran osalta vastauksia saatiin 57 kpl. Aiempina vuosina Aurasta ei ole saatu riittävästi vastauksia, jotta tuloksia olisi kuntakohtaisesti tilastoitu. Auran saamat tulokset ovat koko maan ja Varsinais-Suomen tuloksia selvästi paremmat. Liitteenä Auran kunnan kuntaraportti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee Yrittäjien kuntabarometrin 2020 tulokset tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.