Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Aurajoen matkailutien kehittäminen

AurDno-2020-503

Valmistelija

  • Anna-Mari Alkio, anna-mari.alkio@aura.fi

Perustelut

Aurajoentien perustamiseen ja hallinnointiin liittyvä Auran, Liedon, Pöytyän ja Oripään välinen sopimus allekirjoitetaan 24.11. Aurassa. Aurajoentien opastussuunnitelman laadintaan, kyltitykseen, tapahtumakonseptien laadintaan ja toteuttamiseen, tiedotukseen sekä palveluntuottajien verkostoitumiseen halutaan hakea hankerahaa Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanielta ja Varsin Hyvältä Aurajoentien herää eloon -hankkeelle vuosille 2021-2022. Hankkeessa suunnitellaan myös matkailutielle tarvittavia investointeja, joiden toteuttamiseksi haetaan erikseen investointihankerahoitusta. Aurajoentien hallinnoimiseksi perustettu kuntien (Aura, Pöytyä, Lieto, Oripää) yhteistyöryhmä on hyväksynyt hankkeen osana vuosien 2021-2022 toimintaa.

Hankeaika on 1.1.2021-31.12.2022 ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat 96 454  €. Tukea haetaan 77 163 € (80 % kokonaiskustannuksista) ja omarahoitus 19 291 € (20 % kokonaiskustannuksista) katetaan Aurajoentien hallinnointisopimuksen mukaisesti kerättävillä Auran, Pöytyän, Oripään ja Liedon kuntien rahoilla. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että kokonaiskustannuksiltaan 96 454  euron Aurajoentie herää eloon -hankkeelle haetaan Leader-rahoitusta ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tekemään hankehakemukseen rahoittajan mahdollisesti edellyttämiä pieniä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Anna-Mari Alkio

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.