Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään 7.12.2020 ja valtuusto kokoontuu 14.12.2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.