Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 208 Palkkaamisluvat varhaiskasvatukseen 2021

AurDno-2020-501

Valmistelija

  • Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi

Perustelut

Varhaiskasvatukseen tarvittavat palkkaamisluvat:

1. Jatkoa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan opintovapaan sijaiselle ajalle 7.1.2021-31.5.2021

2. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan poissaolo jatkuu 1.1.2021 alkaen.

3. Pienennetyn ryhmän avustaja jää eläkkeelle 1.2.2021 lukien. Hänelle on vahvistettu vuosiloma 16.12.2020-31.1.2021 Vakanssin tilapäinen muuttaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssiksi ajalle 1.1.-30.6.2021 antaisi mahdollisuuden työvuorojen ja näin olen toiminnan joustavamman suunnittelun.

Jatkossa vapautuvien vakanssien muuttamista varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin vakansseiksi tulee suunnitella huolellisesti, jotta varhaiskasvatuslain määrämän siirtymäajan (1.1.2030) kuluttua varhaiskasvatuksessa on riittävästi korkeakoulutettua henkilöstöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää varhaiskasvatukseen palkkaamisluvat: lastenhoitajan opintovapaan sijainen 7.1. - 31.5.2021, lastenhoitajan sijainen 1.1. - 30.6.2021 sekä lastenhoitajan sijainen (avustajan tilalle) 1.1. - 30.6.2021.