Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Palkkaamisluvat varhaiskasvatukseen 2021

AurDno-2020-501

Valmistelija

  • Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi

Perustelut

Varhaiskasvatukseen tarvittavat palkkaamisluvat:

1. Jatkoa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan opintovapaan sijaiselle ajalle 7.1.2021-31.5.2021

2. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan poissaolo jatkuu 1.1.2021 alkaen.

3. Pienennetyn ryhmän avustaja jää eläkkeelle 1.2.2021 lukien. Hänelle on vahvistettu vuosiloma 16.12.2020-31.1.2021 Vakanssin tilapäinen muuttaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssiksi ajalle 1.1.-30.6.2021 antaisi mahdollisuuden työvuorojen ja näin olen toiminnan joustavamman suunnittelun.

Jatkossa vapautuvien vakanssien muuttamista varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin vakansseiksi tulee suunnitella huolellisesti, jotta varhaiskasvatuslain määrämän siirtymäajan (1.1.2030) kuluttua varhaiskasvatuksessa on riittävästi korkeakoulutettua henkilöstöä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää varhaiskasvatukseen palkkaamisluvat: lastenhoitajan opintovapaan sijainen 7.1. - 31.5.2021, lastenhoitajan sijainen 1.1. - 30.6.2021 sekä lastenhoitajan sijainen (avustajan tilalle) 1.1. - 30.6.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Maija-Liisa Sibakow, Arja Kima, Anita Peltonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.