Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Talouden tilanne ajalla tammikuu - lokakuu 2020

AurDno-2020-506

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnan taloudellinen tila on kohentunut syksyn aikana kevään synkistä Koronapandemian aiheuttamista näkymistä. Valtiovarainministeriön viimeisimmässä valtionosuustaulukossa 5.11.2020 kunta tulisi saamaan tänä vuonna valtionosuuksia jopa 1,5 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Maksuun pantava valtionosuus olisi kokonaisuutena 7,4 miljoonaa euroa, kun talousarviossa vuoden takaisen valtiovarainmnisteriön antaman laskelman mukaan kunta olisi saanut valtionosuutta tänä vuonna 6,4 miljoonaa euroa.

Toimintatuotot ovat 12 % jäljessä talousarvion lukuja. Lopullista vajausta tulee ainakin varhaiskasvatusmaksuista keväältä, jolloin kunta päätti, ettei Koronan vuoksi varhaiskasvatuspalveluista pois jääneiltä laskutettu paikoistaan lainkaan. Vesihuollon liittymismaksuja ei ole saatu lähellekään arvioitua summaa. Muutoin tuotot ovat toteutuneet arvioidusti.

Käyttökustannukset ovat kokonaisuutena toteutuneet kaksi prosenttia alle talousarvion. Tähän on osaltaan vaikuttanut kunnan säästöohjelma. Osin Koronaviruspandemia on tuonut jossain kohtaa säästöjä, esimerkiksi koulujen etäopetusaikana koulukuljetuksia, koulun siivousta ja kouluruokaa ei ostettu normaalilla volyymilla. Toisaalta taas perusturvan toimialalta on tulossa merkittäviä ylityksiä. Lokakuun tilannetta kuvaa oheismateriaalina oleva tuloslaskelma.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee talouden tilanteen lokakuun loppuun mennessä tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.