Kunnanhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Kunnan edustaja kutsuntoihin 2019

AurDno-2018-119

Perustelut

Lounais-Suomen aluetoimisto on pyytänyt kuntaa valitsemaan edustajan jäseneksi sekä hänelle varajäsenen kutsuntalautakuntaan vuodelle 2019.

Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteistaan.

Valittujen nimet ja muut henkilötiedot on ilmoitettava aluetoimistolle viimeistään 9.8.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan ja varajäsenen kutsuntalautakuntaan vuodelle 2019.

Päätös

Kunnanhallitus päätti valita edustajaksi kutsuntalautakuntaan vuodelle 2019 Ritva Vainion ja varaedustajaksi Taru Sahlan.

Tiedoksi

Ritva Vainio, Taru Sahla, Puolustusvoimien Lounais-Suomen aluetoimisto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.