Kunnanhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Kunnanhallituksen kokousten aika ja paikka 1.6.2019 alkavalla toimikaudella

Perustelut

Hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Kunnanhallituksen sääntömääräiset kokoukset on päättyneellä toimikaudella pidetty kunnanvirastossa joka kuukauden toinen ja neljäs maanantai alkaen klo 17.15. Ylimääräisiä kokouksia on pidetty tarpeen mukaan erikseen sovittuna.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää pitää varsinaiset kokouksensa 1.6.2019 alkavalla toimikaudella päättyneen toimikauden tavoin kunnanvirastossa joka kuukauden toinen ja neljäs maanantai alkaen klo 17.15. Ylimääräisistä kokouksista ja mm. kesäkuukausien kokouksista sovitaan tarvittaessa erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.