Kunnanhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Päällystystyöt 2019

AurDno-2019-199

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tämän vuoden talousarvion investointiosaan on varattu 75 000€ teiden päällystämiseen ja päällysteiden korjaamiseen.

Sorapintaisia kaavateitä on lähinnä uusimmilla, vielä rakenteilla olevilla asuinalueilla. 

Osa vanhoista päällysteistä on niin huonokuntoista, että niiden vuosittaiset päällysteiden paikkauskustannukset nousevat kohtuuttoman suuriksi. Nämä kaavateiden osat on tarkoituksenmukaisinta ja pitkällä aikavälillä myös edullisinta päällystää uudelleen, näiden teiden päällystämiseen on varauduttava suunnitelmavuosina.  

Päällystystöitä esitetään toteutettavaksi seuraavasti:

Sillankorvantien päällystettä uusitaan 5000m2, paikkauksia ja korjauksia 1000m2 ja uusia päällysteitä asennetaan 1500m2.

Lisäksi suoritetaan routavaurioiden paikkauksia ja paikoittaista päällysteiden uusimista tarpeen mukaan määrärahojen puitteissa.

Tarjouksia on pyydetty kuudelta alan yritykseltä, tarjoukset tulee jättää 2.5.2019, klo 14.00  mennessä. Tarjouksista laaditaan avauspöytäkirja, joka esitellään kokouksessa ja liitetään kokouksen liitemateriaaliin.

Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää päällystystöistä kokouksessa ja valitsee päällystystöiden urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan.

Päätös

Tekninen lautakunta valitsee urakoitsijaksi halvimman vertailuhinnan perusteella NCC Industry Oy.

Päällystystöitä päätettiin toteuttaa seuraavasti:

- Uudelleen päällystys, Sillankorvantien länsiosa, 600m, 3300m2

- Uudelleen päällystys, Sillankorvantien kevyenliikenteenväylä länsiosa, 500m, 1500m2

- Uudelleen päällystys, Huuskantien pohjoisosa, 200m, 1200m2

- Loppujen sorateiden päällystys, Turun Vanhamaantien alue, 300m, 1650m2

- Paikkaukset, (K.virasto, routavauriot, kaukalo, bussipysäkki) n. 1500m2

Päällystystyöt tehdään määrärahojen mukaisesti, ennen töiden aloitusta pyydetään alustava hinta-arvio.

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Päällystystöiden tekemiseen on tullut muutostarvetta ja uusi esitys käsitellään kokouksessa. Päällystystyöt tehdään heinäkuun puolenvälin jälkeen.

NCC Industry Oy on toimittanut alueista tarkemmat tarjoukset, niitä käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää päällystystöistä muutoksista kokouksessa.

Päätös

Päätöstä muutettu päällystystöiden osalta seuraavasti:

- Uudelleen päällystys, Huuskantie pohjoisosa, n.450m, n.3150m2

- Soratien päällystys, Auranportti, n.400m, n.2600m2

- Soratien päällystys, Kuovi risteysalueet, n.1400m2

- Paikkaukset, (kaukalo, bussipysäkki) n. 1000m2

Päällystystyöt ylittävät päällystystöille varatun määrärahan, jonka vuoksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 20 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä investointiohjelmaan hankkeelle päällystystyöt. 20 000 euron määräraha siirretään kivikoulun salaoja investoinnista ja salaoja investointi siirretään vuodelle 2020.

Päällystystyöt tehdään määrärahojen mukaisesti.

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 20 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä investointiohjelmaan hankkeelle päällystystyöt. 20 000 euron määräraha siirretään kivikoulun salaojainvestoinnista ja salaojainvestointi siirretään vuodelle 2020.

Päällystystyöt tehdään määrärahojen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää 20 000 euron ylitysooikeuden investointiohjelmaan vuodelle 2019 kohtaan päällystystyöt sekä siirtää investointiohjelmasta 20 000 euroa kivikoulun salojainvestoinnista vuodelta 2019 vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.