Kunnanhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Talouden toteutuminen tammi- ja toukokuussa 2019

AurDno-2019-318

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnan talous on edennyt tammikuun ja toukokuun välisenä aikana suurin piirtein talousarvion mukaisena. Erikoissairaanhoidon menot ovat kuitenkin hyvän alkuvuoden jälkeen pompahtaneet yli talousarvion lukujen noin neljä prosenttia. Näyttää siltä, että aineita, tarvikkeita ja tavaroita on ostettu alkuvuonna kunnan organisaatiossa normaalia enemmän. Myös avustuksia on jaettu runsaasti. Oheismateriaalina on pitkä tuloslaskelma toukokuun tilanteesta. Lisäksi materiaalina on toimielimittäin lyhyt laskelma.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä talouden tilanteen tietoon saatetuksi ja päättää ohjeistaa hallintokuntia pitämää tarkkaa taloutta koko vuoden ajan. Mikäli joissakin menokohdissa on jo tullut ylityksiä, tulee kustannuspaikoista jatkossa löytyä säästöä siten, ettei toimielimen loppusumma ylity.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tilivelvolliset esimiehet

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.