Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Avustuksen myöntäminen Aurajokisäätiölle

AurDno-2020-352

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kunta on tukenut Aurajokisäätiötä 2 500 eurolla vuosittain. Säätiö tekee työtä Aurajoen veden laadun parantamiseksi, kala- ja rapukantojen hoitoa sekä kulttuurimaiseman ja joen virkistyskäytön parantamista. Toiminnan tavoitteena on ekologisesti terve sekä maisemallisesti ja virkistyksellisesti arvokas Aurajoki. Säätiön toiminnan rahoituksesta suurin osa muodostuu kuntien toiminta-avustuksista. Kokonaisbudjetti on ollut hieman alle 100 000 euroa vuodessa. Kunnat ovat rahoittaneet toiminnasta noin 50 % ja toinen puolisko on koostunut erilaisista hankerahoituksista. Vuosi 2019 oli talouden osalta alijäämäinen. Hankerahoituksen osalta haasteita tuo EU-ohjelmakauden vaihtuminen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää 2500 euron toiminta-avustuksen Aurajokisäätiölle vuoden 2020 toimintaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.