Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Luottamushenkilön muuttaminen pois paikkakunnalta

AurDno-2020-342

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Varavaltuutettu Netta Nieminen on ilmoittanut muuttaneensa pois Aurasta. Kuntalain § 71 mukaan luottamushenkilö on vaalikelpoinen siinä kunnassa, jossa hän asuu. Näin ollen Netta Nieminen on menettänyt vaalikelpoisuutensa Auran kunnallisiin luottamustoimiin.

Netta Nieminen on toiminut sivistys- ja perusturvalautakunnassa Ari Pekka Haapasen varahenkilönä, vapaa-aikalautakunnassa Ilkka Soukan varahenkilönä sekä teknisen lautakunnan ja Toivo Anttila toimikunnan jäsenenä. Toivo Anttila toimikuntaan kuuluu toimikunnan sääntöjen mukaan viisi jäsentä, joten tässä vaiheessa ei ole tarpeellista valita henkilöä toimikuntaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se

1. myöntää eron Netta Niemiselle Auran kunnan luottamustehtävistä
2. valitsee uuden jäsenen Netta Niemisen tilalle tekniseen lautakuntaan sekä
3. varajäsenet sivistys-, perusturva- ja vapaa-aikalautakuntaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.