Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Luottamushenkilön muuttaminen pois paikkakunnalta (lisäpykälä)

Perustelut

Kuntalain § 71 mukaan luottamushenkilö on vaalikelpoinen siinä kunnassa, jossa hän asuu. Varavaltuutettu Outi Leino on ilmoittanut muuttaneensa pois Aurasta ja pyytää eroa luottamustehtävistään. Outi Leino on ollut sivistyslautakunnassa Sanna Laineen varajäsen sekä Auranlaakson kansalaisopiston johtokunnassa Anna-Liisa Äärin varajäsen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää eron Auran kunnan luottamustehtävistä Outi Leinolle sekä nimeää Outi Leinon tilalle varajäsenen sivistyslautakuntaan ja Kansalaisopiston johtokuntaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.