Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

1. Käsiteltiin Erika Elorannan kirje kunnanhallitukselle ja merkittiin tiedoksi.

2. Kutsutaan seuraavaan kokoukseen Pentti Urho kertomaan Koivuniemen rakennusten kunnosta ja alueen hyödyntämisestä ja tulevaisuuden näkymistä. Samalla hän kertoo Kirkonkulman koulun tilanteesta.

 

Tiedoksi

Erika Eloranta, Pentti Urho

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.