Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Osavuosiraportti ajalta 1.1. - 30.6.2020

AurDno-2020-345

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on päättänyt, että kunnan toiminta ja talous raportoidaan puolivuosittain. Kunnanhallitus seuraa talouden toteumaa kuukausitasolla ja lautakunnat seuraavat kokouksissaan alaistansa toimintaa toimintavuoden aikana.

Kunnan taloudessa vuoden 2020 ensimmäinen puolisko on mennyt paremmin kuin Koronapandemian alkaessa ennustettiin. Kunnan verotulojen arvioitiin romahtavan 30 prosentilla, mutta puolen vuoden toteumassa veroista puuttuu vain prosentin verran. Valtiovarainministeriö on antanut elokuun alussa arvion, jonka mukaan Auran kunnan verotulot leikkaantuvat vuoden 2020 osalta noin miljoonalla eurolla.Tämä tarkoittaa loppuvuoden osalta merkittävästi alentuneita verotuloja. Koronapandemian vaikutukset tulevat näkyviin kuntien taloudessa pahimmin vasta ensi ja sitä seuraavana vuonna.

Valtionosuudet on tilitetty kunnalle vuoden vaihteessa valtiovarainministeriöltä saatujen päätösten mukaan. Valtiovarainministeriö on julkaissut elokuun alussa valtionosuuksien tukipaketin kunnille, jonka mukaan peruspalvelujen valtionosuutta maksettaisiin loppuvuonna Auran kunnalle 130 euroa asukasta enemmän aiemmista päätöksistä poiketen. Yhteisöveroa valtion maksaisi 111 723 euroa enemmän, mutta kesäkuun toteuma yhteisöverojen osalta on kaikkia arvioita merkittävästi alempi.

Maksutuotot ovat kertyneet ennätyksellisen heikosti kunnan kassaan. Yhtenä merkittävänä tekijänä ovat vapautukset varhaiskasvatusmaksuista, mikäli lapsi ei käyttänyt palvelua.

Kunnan lainamäärä ei ole vielä tämän vuoden aikana noussut kokonaisuutena. Kunta on lyhentänyt pitkää lainaa vuoden ensimmäisellä puoliskolla 607 142 euroa ja ottanut uutta lyhyttä lainaa 500 000 euroa. Talousarvioon ajateltiin noin vuosi sitten, että kunta pystyisi lyhentämään lainojaan 1,2 miljoonaa euroa, eikä uutta lainaa tarvittaisi. Tämä tavoite ei tule toteutumaan vuoden 2020 osalta.

Toiminnallisesti kuntaan vaikutti maaliskuun puolivälistä alkaen Koronaviruspandemia. Maamme hallitus otti poikkeuslainsäädäntöä käyttöön, joiden perusteella koko valtakunnassa alettiin varautua mittavaan ja vakavaan pandemiaan. Koulut suljettiin ja vain osaa lapsista opetettiin lähiopetuksessa. Varhaiskasvatuksessa kehotettiin vanhempia hoitamaan lapsia kotona, jos vain mahdollista. Asiakkaat vapautettiin asiakasmaksuista, mikäli varattua paikkaa ei käytetty. Kunta kompensoi palvelusetelituottajille 30 vuorokauden jälkeen käyttämättömistä paikoista vielä kuukauden ajan 50 % setelin arvosta. Kunnan tiloissa toimivat yritykset ja yhdistykset vapautettiin vuokranmaksusta kevään ajaksi, kun toiminta oli katkolla. Kunnan työntekijät siirtyivät mahdollisuuksien mukaan etätyöhön, kunnanvirasto, nuorisotalo ja kirjasto pidettiin suljettuina. Työttömyys nousi Aurassa kevään kuluessa yli kymmeneen prosenttiin. Vaikutukset näkyvät verotuloissa vasta loppuvuodesta sekä ensi vuonna. Toimialojen toiminnalliset ja taloudelliset toteumat on kerrottu tarkemmin oheismateriaalina olevasta raportista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus esittää kunnan taloudellisen ja toiminnalllien toteuman ajalta 1.1 - 30.6.2020 edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.