Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Täyttölupa kotihoitoon (perhevapaan ajaksi)

AurDno-2020-330

Valmistelija

  • Ulla-Maija Haapalainen, ulla-maija.haapalainen@aura.fi

Perustelut

Kotihoidossa työskentelee kaksi sairaanhoitajaa, joista kotihoidon vastaavana sairaanhoitajana toimiva jää perhevapaalle ajalla 1.10.2020-14.8.2021. Kotihoito hakee kyseiselle ajalle täyttölupaa sairaanhoitajan tehtävään. Kotihoidossa tarvitaan vastaavaa sairaanhoitajaa suunnittelemaan hoitoprosesseja, vastaamaan sairaanhoidollisten tehtävien kokonaisuudesta ja hoitotarviketilauksista, ohjaamaan lähihoitajien työtä, tekemään viikoittaista yhteistyötä lääkärien ja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa sekä osallistumaan sairaanhoitotyöhön asiakaskäynneillä. Vastaavan sairaanhoitajan tehtävä tulee täyttää sijaisella, jolla on sairaanhoitajan kelpoisuus. Kotihoidossa on noin 50-55 monisairasta asiakasta, jotka jakautuvat kahden sairaanhoitajan vastuulle. Kotihoito ei pärjää yhdellä sairaanhoitajalla. Kotihoidon toinen sairaanhoitaja tekee lyhennettyä työaikaa osittaisen hoitovapaan vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kotihoidon vastaavan sairaanhoitajan perhevapaasijaisen tehtävään ajalle 1.10.2020-14.8.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.