Kunnanhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Kunnantalon ylläpito selvitetään. Missä omissa tiloissa voitaisiin työskennellä. Mihin arkisto voitaisiin sijoittaa?

Jatkossa kunnanhallituksen kokoontumispaikka on Aurasali.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.