Kunnanhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Oikaisuvaatimus yksinyrittäjän korona-avustuksesta

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24