Kunnanhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Täyttölupa koulunuorisotyöntekijän toimeen

AurDno-2020-460

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Vapaa-aikatoimi ja koulutoimi ovat yhdessä valmistelleet ja anoneet valtion rahoitusta koulunuorisotyötenkijän palkkaamiseksi yhtenäiskoululle. Rahoitusta odotetaan saatavaksi 100 % koulunuorisotyöntekijän palkkauskustannuksiin. Avustuksen suunniteltu käyttöaika on 1.11.2020-1.11.2022. Kunta ei ole vielä saanut päätöstä rahoituksesta. Aluehallintovirasto on alunperin ilmoittanut, että päätökset hakemuksiin pyritään tekemään lokakuun puoleenväliin mennessä. Hakemuksia on kuitenkin tullut huomattavan paljon, joten käsittelyaika on pidentynyt. Aluehallintoviraston määrärahapyyntö OKM:ään lähtee 23.10, jonka jälkeen saadaan päätökset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan koulunuorisotyöntekijän toimeen ajalle 1.11.2020 - 1.11.2022 sillä ehdolla, että valtio myöntää kunnalle avustuksen palkkauskuluihin. Rekrytoinnin voi käynnistää, mutta palkkauspäätöstä ei saa tehdä ennen kuin avustuspäätös on saatu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ville Kouki, Anna Hellstén

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.