Kunnanhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 VSSHP:n perussopimuksen muuttaminen

AurDno-2020-445

Perustelut

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on pyytänyt jäsenkuntiaan käsittelemään ehdottamansa perussopimuksen muutoksen 30.11.2020 mennessä. Muutosesitykset perussopimukseen on kuvattu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjaotteessa 3.3.2020 § 19. Muutokset perustuvat kuntalain edellyttämiin muutoksiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntyhtymän hallituksen ehdottamat muutokset sairaanhoitopiirin perussopimukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.