Kunnanhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanvaltuuston kokous pidetään 23.4.2018 klo 18.00. Kunnanhallitus 23.4.2018 klo 16.45.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.