Kunnanhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Ei ollut kirjattavia muita asioita.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.