Kunnanhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Nimeämispyyntö Auranmaa-säätiön hallitukseen

AurDno-2019-257

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auranmaa-säätiö on lähettänyt kuntaan nimeämispyynnön säätiön hallitukseen. Auranmaa-säätiön tavoitteena on kehittää seutua ja konkreettisena lähivuosien tavoitteena on kehittää Aurajoen matkailutietä hankerahojen turvin. Säätiön hallitukseen toivotaan nimettävän henkilö, jolla on toimivaltaa keskustella matkailutiehankkeesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä Auranmaa-säätiön hallitukseen elinkeinoasiantuntija Anna-Mari Alkion.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

anna.rauhansuu@gmail.com, Anna-Mari Alkio

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.